A hónap üzenete: 

„Építsük fel a szeretet civilizációját!” (Szent II. János Pál pápa)

 

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

 


 


 


 

 

 

 


Miserend és szertartások rendje - Nagyhét és Húsvét nyolcada 2019

Miserend és szertartások rendje

Nagyhéten

a Szent Kereszt Felmagasztalása Egyházközség területén

2019. április 14 - 20.

 

Virágvasárnap előtti szombat:

18:00 - Barkaszentelés, Passió + előesti szentmise (Alsólánc)

VIRÁGVASÁRNAP:

08:00 - Barkaszentelés, Passió + szentmise (Felsőlánc)

09:00 - Barkaszentelés, Passió + szentmise (Reste)

10:30 - Barkaszentelés, Misztérium-játék, Passió + szentmise (Buzita)

Nagyhétfő: Nincs szentmise az egyházközségben

Nagykedd: Nincs szentmise az egyházközségben

Nagyszerda: Nincs szentmise az egyházközségben

Véget ért az idei nagyböjti idő!

Zöldcsütörtök: 18.00 - Szentmise - az Utolsó vacsora emlékmiséje + rövid szentségimádás 19:30-ig (Buzita)

Nagypéntek: 10:00 - Az egyházközség nagypénteki keresztútja a falu utcáin (Buzita)

                      15:00 - „Csonka mise” szertartás + Szentsírnyitás és Jeremiás siralmai, szentségimádási lehetőség 18:00-ig (Buzita)

Fehérszombat: 09:00 - Szentsír-nyitás + szentsír-látogatási és szentségimádási lehetőség 19:00-ig (Buzita)

                         09:30 - Szentsír-nyitás + szentsír-látogatási és szentségimádási

                                          lehetőség 14:00-ig (Felsőlánc)

                         10:00 - Szentsír-nyitás + szentsír-látogatási és szentségimádási

                                          lehetőség 15:00-ig (Reste)

                         14:00 - Pászkaszentelés (Felsőlánc)  

                         14:30 - Pászkaszentelés (Alsólánc)

                     15:00 - Pászkaszentelés (Reste) 

19:30 - Vigília és feltámadási szertartás + gyertyás körmenet (Buzita)

Miserend és szertartások rendje

Húsvét nyolcadában

a Szent Kereszt Felmagasztalása Egyházközség területén

2018. április 21 - 28.

HÚSVÉTVASÁRNAP: 07:00 - Pászkaszentelés (Buzita)

                                  08:00 - Húsvéti szentmise (Felsőlánc)

                                  09:00 - Húsvéti szentmise (Reste)

                                  10:30 - HÚSVÉTI, ünnepi szentmise (Buzita)

Húsvéthétfő: 08:00 - Szentmise (Felsőlánc)

                      09:00 - Szentmise (Reste)

                      10:30 - Szentmise (Buzita)

                      12:00 - Szentmise (Alsólánc)

Húsvétkedd: Nincs szentmise az egyházközségben

Húsvétszerda: 17:00 - Szentmise (Felsőlánc) – miseszándékok előíratása a következő hónapra   

                             18:00 - Szentmise (Buzita)

Húsvétcsütörtök: 08:00 - Szentmise (Buzita)

Húsvétpéntek: 17:00 - Szentmise (Reste) – miseszándékok előíratása a következő hónapra   

   18:00 - Szentmise (Buzita)

Húsvétszombat: Nincs szentmise az egyházközségben – Egyházközségi Kraków-i zarándoklat  

Húsvét II. vasárnapja:           08:00 - Irgalmasság vasárnapi szentmise (Felsőlánc)

Isteni Irgalmasság vasárnapja    09:00 - Irgalmasság vasárnapi szentmise (Reste)

                                                10:30 - ÜNNEPI, Irgalmasság vasárnapi szentmise (Buzita)

                                                Az új egyházközségi képviselőtestület ünnepélyes beiktatása    

15:00 - Irgalmasság órájaszentségimádási óra (Buzita)

Az irgalmasság órájával, esti dicsérettel véget ér húsvét nyolcada!