Posolstvo mesiaca: 

"V živote všetci robíme veľa chýb. Učme sa priznať si svoje chyby a prosiť o prepáčenie." ( Pápež František )
 

 

 

 

Vyšný Lanec

Krátke dejiny kostola vo Vyšnom Lanci

Medzi filiálky patriace k farnosti Buzica patri Vyšný Lanec, ktorý ma svoj kostol a je zasvätený k Narodeniu Panne Márii   -  sviatok je 8. septembra.

Prvá písomná zmienka o kostole je z roku 1776 a v tomto roku bol postavený aj terajší rímskokatolícky kostol, ktorý dal postaviť lánczi Jakab Lánczy, na väčšiu slávu Božiu a pre dobro veriacich. Za jeho finančnú podporu bola stavba rekonštruovaná a  opravená. 

V roku 1828 dala  pred kostol  postaviť kríž p. Ánczi Lánczy Mária na česť a pamiatku svojho nebohého manžela Iábrodi Iábroczky Ágoston.

Kostol má 2 zvony, veľký zvon vyhotovili vo výrobni zvonov Jána Gedeona v Prešove v roku Pána 1930. Na zvone je nápis: Szűz Mária, könyörögj érettünk. Készült a Felső-lánci római katolikus templom részére.

Na malom zvone sú len  znaky rímskych čísel, ktoré naznačujú  rok vyhotovenia: M - DC - XXXIX, čiže 1639.