Posolstvo mesiaca: 

"V živote všetci robíme veľa chýb. Učme sa priznať si svoje chyby a prosiť o prepáčenie." ( Pápež František )
 

 

 

 

Svätenie vody a domov

      6. januára sme slávili sviatok Zjavenie Pána, iným názvom sviatok troch kráľov, ktoré patrí medzi hlavné sviatky vianočného obdobia. V tento deň sme gratulovali nášmu duchovnému otcovi k jeho narodeninám.

      V tento sviatok - Zjavenie Pána - svätíme novú vodu, s ktorou náš pán farár otec Ján v najbližších dňoch posvätil naše príbytky a takto začal návštevu u svojich veriacich, s ktorou by chcel pokračovať v jednotlivých rodinách. Pán farár v obrade dával požehnanie na členov rodiny a ich príbytok. V každom dome na rám dverí nakreslil kríže, napísal rok Pána, potom písmená C, M, B, ktoré znamenajú  -  latinské mená Troch kráľov (Cašpar, Melchior, Balthasar); ale mi máme namysli: Christus Mansionem Benedicat! – Kristus požehnaj tento príbytok!

      Požehnanie domov znamená milosť pre rodinu – Božie požehnanie na celý rok. Náš príbytok znovu naplníme s Kristovým duchom, aby nebol len rodinným domom, ale domácou cirkvou.

                                                                                                                                 ks