Posolstvo mesiaca: 

"V živote všetci robíme veľa chýb. Učme sa priznať si svoje chyby a prosiť o prepáčenie." ( Pápež František )
 

 

 

 

STATISTIKA

S veľkou radosťou sme 1. januára 2011 oslavovali sviatok Panny Márie Bohorodičky, pretože v tento deň sme slávnostne otvorili stránku našej farnosti. Vyše 500 letáčikov sa v prvých dňoch tohto roka rozdalo. 1. februára 2011 už 333 ľudí navštívilo našu webovú stránku! Táto skutočnosť je nám veľkou radosťou! Do polovice mesiaca skoro 100 a do konca mesiaca viac, ako 300 návštevníkov sme mali na stránke našej farnosti. 

Podľa štatistiky takto vyzerá návštevnosť webovej stránky našej farnosti:

17. januára, 18.00 hod. – 100 

23. januára, 20.30 hod. – 200 

27. januára, 09.30 hod. – 250 

31. januára, 00.00 hod. – 333 

Dúfame, že ešte veľa ľudí navštívi našu stránku a nie len raz, aby sa aj takto šírila Ježišova radostná zvesť v modernej dobe techniky XXI. storočia. 

Povzbudivé pripomienky očakávame na našej e-mailovej adrese: buzica@farnostweb.sk