Posolstvo mesiaca: 

"V živote všetci robíme veľa chýb. Učme sa priznať si svoje chyby a prosiť o prepáčenie." ( Pápež František )
 

 

 

 

Rok milosrdenstva - Duchovná obnova v Períne

Rok milosrdenstva
Duchovná obnova - farský kostol Perín

sr. Boromea Chudobová KMBM za účasti Mons. Alojza Tkáča, emeritného arcibiskupa

19. november 2016 (sobota)

Program:
             14.00 - 15.00  sviatosť zmierenia
15.00 - 15.20 Hodina milosrdenstva
15.30 - 16.15 Ruženec so sestrou Faustínou
16.20 - 16.50  prednáška o Božom milosrdenstve-sr. Boromea Chudobová
17.00 - sv. omša – Mons. Alojz Tkáč – emeritný košický arcibiskup
18.00 - adorácia /30 min./ a požehnanie so Sviatosťou oltárnou

Pozývame veriacich a kňazov v predvečer  slávnosti Krista Kráľa a ukončenia Roka milosrdenstva do farského kostola v Períne.