Posolstvo mesiaca: 

"V živote všetci robíme veľa chýb. Učme sa priznať si svoje chyby a prosiť o prepáčenie." ( Pápež František )
 

 

 

 

Nižný Lanec

Dejiny kostola v Nižnom Lanci

Béla Lánczy a Terézia Geiszler začali stavať kostol v roku 1842 ako súkromnú kaplnku pre uchovanie telesných pozostatkov zosnulej rodiny. V roku 1893 bola ku stavbe pridelená prístavba, čiže veža kaplnky.

Máriu Lánczy, dcéru vyššie spomenutých manželov si  zobral za manželku József Hedry a tak už spomínaná kaplnka patrila do rúk rodiny Hedry. Oni mali jedného syna, ktorý sa volal Aladár  Hedry, bol slobodný, a nemal ani potomka. Zomrel okolo roku pána 1940.

Od tých čias bol celý majetok vo vlastníctve Adamec-a, ktorý bol otcom Márie Král. Spomenutý vlastník nežiadal naspäť svoj majetok, ani za čias komunizmu, ani neskôr, rovnako ako cirkev.

Podľa nášho vedomia by oni mali byť vlastníkmi aj kaštieľa (terajšia budova obecného úradu),  zopár pozemkov a už spomenutej kaplnky, t. j. terajší kostol pre katolíckych veriacich. 

V roku 1998 otec Lorenzo Pászor, vtedajší farár farnosti Buzica, začal s prestavbou kaplnky, či filiálneho kostola v Nižnom Lanci.

V roku 2001 sa začal po spísaní žiadosti na Arcibiskupský úrad v Košiciach.

Proces konsekrácie kostola. Dňa 23. septembra 2001 bola kaplnka (kostol) konsekrovaná, pevný oltár a stĺpy pomazané sväteným olejom a posvätené svätenou vodou otcom arcibiskupom-metropolitom košickým, Mons. Alojzom Tkáčom, dnešným emeritným arcibiskupom. 

S Božou prozreteľnosťou už očakávame tú chvíľu, keď rímskokatolíci v Nižnom Lanci budú mať za symbolickú cenu (či ako dar) od obce vo svojom vlastníctve spomenutú kaplnku (kostol).

Modlime sa spoločne za to, aby sa to čím skôr uskutočnilo, pre radosť veriacich a pre väčšiu slávu Božiu.