Posolstvo mesiaca: 

"V živote všetci robíme veľa chýb. Učme sa priznať si svoje chyby a prosiť o prepáčenie." ( Pápež František )
 

 

 

 

Konsekrácia nového kostola v Rešici

„Zišli sme sa na slávnosť posviacky tohto domu modlitby. Toto je teda dom našich modlitieb a my sami sme dom Boží. Ako dom Boží sa v tomto živote budujeme a na jeho konci ho posvätíme. Výstavba, budovanie, to je námaha, posviacka je plesanie. Čo sa dialo tu, keď rástol tento chrám, to sa deje teraz, keď sa schádzajú veriaci v Krista. Ale Pánov dom vytvoria, až keď ich spojí láska.” (Svätý Augustín)

 

S radosťou Vám oznamujeme,

dokončenie výstavby

kostola Ružencovej Panny Márie

v Rešici.

 

Nový kostol a oltár bude konsekrovaný

Jeho Excelenciou Mons. Alojzom Tkáčom,


emeritným košickým arcibiskupom,

počas sv. omši 6. októbra 2012

o 10.00 hodine

za prítomnosti kňazov

a veriacich.

 

Touto sv. omšou sa chceme poďakovať Pánu Bohu

za Jeho nespočetné dobrodenia

 pri stavbe tohto chrámu.

 

Na túto slávnosť Vás všetkých

s úctou a láskou pozývame.