Posolstvo mesiaca: 

"V živote všetci robíme veľa chýb. Učme sa priznať si svoje chyby a prosiť o prepáčenie." ( Pápež František )
 

 

 

 

História

Kto bol zakladateľom starodávneho kostolíka, ktorý stál na kopci, sa nevie. Titulom kostola by mal byť sv. Michal, archanjel. To, že bola farnosť od začiatku farnosťou hovorí prvá písomná zmienka z roku 1512, z premonštrátskeho opátskeho archívu.

Starý kostol a farnosť zahynula v roku 1526, keď Turci obsadili dedinu, farskú budovu a vyhnali vtedajšieho farára. Bolo to tak až do roku 1740.

Pretože  privlastnený starý kostol už vyzeral byť malý, Imre Bárczy a jeho manželka Zsuzsanna Lánczy položili základný kameň nového, väčšieho kostola v roku 1786, ale v stavbe sa nepokračovalo 10 rokov. V roku 1796 bola už novostavba pod strechou za česť a podstatnú finančnú podporu grófa Józsefa Keglevicsa, Pála Szentimreya a jeho manželke Anny Bárczy. Na sviatok Povýšenia svätého kríža 14. septembra 1797 bol kostol posvätený.  

Požiar strechu a vežu poškodil v roku 1879, ale  ešte v tomto roku ho rekonštruovali. Pozemok, kde dnes stojí kostol a farská budova, v roku 1783, s výmenou so baji Sámuel Patay dostala miestna cirkev do svojich rúk.

 Stará farská budova bola taká zničená, že miesto, kde  stála nemohli definovať. Novú farskú budovu začali stavať v roku 1800 stavba bola dokončená. V roku 1855  ju zrekonštruovali a opravili. Na čele farnosti boli do roku 1781 rehoľníci. Prvým farárom vo farnosti bol Ignác Vörös, ako farár tu pôsobil od roku 1781 do roku 1796.