Posolstvo mesiaca: 

"V živote všetci robíme veľa chýb. Učme sa priznať si svoje chyby a prosiť o prepáčenie." ( Pápež František )
 

 

 

 

Život

Počet obyvateľov v našej obci je 1186, z toho 951 katolíkov a ostaný sú reformovaný, alebo iného vierovyznania.

Percentuálne do kostola chodí v nedeľu a počas prikázaných sviatkov 30-40%; cez týždeň 8-10%.

 

V našej farnosti sa viacej skupín aktívne zapojí do organizácií väčších sviatkov a podujatí:  

 

  1. Farská rada ( do ich hlavných funkcií patrí udržanie jednoty medzi veriacimi, starosť o duchovnú spoločnosť, o hnuteľný a nehnuteľný majetok miestnej cirkvi, pomoc v pastierskej službe )
  2. Kantori ( Štefan Schreiber a Marek Horňák; zodpovedajú za liturgický spev)
  3. Mládežnícky zbor ( skupina mladých ľudí pomáha cez väčšie sviatky /Vianoce, Nový rok, Veľká noc/ s liturgickým, mládežníckym spevom – teize )
  4. Kostolník ( Štefan Kmecko a jeho manželka,  Magdaléna Kmecková )
  5. Ružencový spolok ( má 200 členov )

 

 

 

Titul kostola: Povýšeniu sv. Kríža, XVIII. storočie (1797)

Celodenné adorácie pripadajú na 4 jún a 29 december, podľa pokynov

Košickej arcidiecézy