Posolstvo mesiaca: 

"V živote všetci robíme veľa chýb. Učme sa priznať si svoje chyby a prosiť o prepáčenie." ( Pápež František )
 

 

 

 

Vitajte na našej webovej stránke!

Milí návštevníci!

V mene farnosti BUZICA Vás s úctou a láskou chceme  privítať na našej webovej stránke! Náš  dávny sen sa  uskutočnil  začo môžeme  poďakovať  nášmu Pánu Bohu! Od 1. januára 2011 funguje „elektronická  nástenka“ farnosti, čiže webová stránka, kde budete môcť  nájsť aktuálne správy, čerstvé  udalosti, fotky, nedeľné oznamy, modlitby a veľa iných užitočných vecí, ktoré by Vám mali pomáhať rásť v duchovnom a v osobnom  živote.

Jedno staré indické príslovie hovorí: Šomral som, že nemám topánky, kým som nestretol človeka, čo nemal nohy. Nech je nám toto príslovie mottom vždy, keď niečo nové čítame, vidíme a poznávame. S týmto mottom otvárajme aj webovú stránku farnosti Buzica.  

Prosíme Vás, aby ste čo najčastejšie navštevovali našu stránku, a tak sa mohli viac  dozvedieť o našom farskom duchovnom živote. Keď chcete nám niečím prispieť, alebo pomôcť vylepšiť našu webovú stránku farnosti, radi prijmeme prostredníctvom e-mailu, vaše požiadavky, názory a cenné rady. Prosíme Vás, aby ste sa modlili a prosili všemohúceho Boha, aby požehnal naše spoločenstvo a nás všetkých  viedol do  večnej vlasti.

                                Vdp. Dr. Ján Száraz, niekdajší farár, zakladateľ web-stránky farnosti