A hónap üzenete:   • „Imádkozzátok el naponta a rózsafüzért!”

    (Grignon Szent Lajos)

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

 


 


 


 

 

 

 


Üdvözöljük, Isten hozta honlapunkon!

Kedves Látogatónk!

A Buzitai Egyházközség hívei nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm honlapunkon! A már rég óhajtott álom úgy látszik, valóra vált. Istennek legyen hála érte! 2011. január 1-én elkezdte működését Egyházközségünk elektronikus újságlapja, vagyis HONLAPJA, ahol igyekszünk feltüntetni az aktuális híreket rólunk, friss eseményeket, képeket, a vasárnapi hirdetéseket, imádságokat és még sok más hasznos dolgot, mely lelkünk épülését és személyes megszentelődésünket szolgálja.

Október: a rózsafüzér hónapja

Az utolsó fatimai jelenés hónapjában figyelmünk még inkább a Szűzanya, és az általa rendelt rózsafüzér imádság felé irányul. 

A rózsafüzér - rosarium, jelentése rózsakert - hagyományos katolikus imádság, a szegények bibliájaként is ismert, hiszen az anyanyelvű szentírás elterjedése előtt a rózsafüzértitkok átelmélkedése jelenítette meg nap, mint nap az egyszerű ember számára Jézus Krisztus életének legfontosabb mozzanatait. 

Szent II. János Pál pápa mondta, hogy „A rózsafüzérben a Krisztus-misztériumról való elmélkedés sajátos módszere az ismétlés, mely természetes módon segíti elő a titkokkal való azonosulást. Ha az imát felületesen végezzük, szárazzá válhat, de ha a szeretet kifejezésének tartjuk, nem fáradunk bele, hogy újra és újra visszatérjünk a szeretett személyhez. Az Üdvözlégyek ismétlése közvetlenül Máriához fordul, a szeretet aktusa ővele és őrajta keresztül Jézusnak szól.”

Rózsafüzért imádkozni mindig lehet és mindig jó, de az is nagyon jó, hogy minden évben van egy kitüntetett hónap, amelyik felhívás arra, hogy egyénileg és közösségekben mondjuk el. Szűzanyánk, a Rózsafüzér Királynője, Ő maga is buzdított és buzdít a rózsafüzér imádkozására, így aztán abban egészen biztosak lehetünk, hogy a rózsafüzér imáinkat nem Hozzá, hanem Vele imádkozzuk. Az egymást követő tizedekben elhangzó titkokban megváltásunk misztériumát szemlélhetjük, az Ige megtestesülését, a Jézusban közénk jött és az Eukarisztiában velünk maradó Isten Országát, Krisztus kereszthalálát és dicsőséges feltámadását, mennybemenetelét, a ránk váró örök üdvösséget. A rózsafüzérről, annak történetéről, a rózsafüzér imádkozásáról sokan sok mindent írtak már, amin nem kell csodálkozni, hiszen egyrészt valóban kimeríthetetlen kincsestár, másrészt: amilyen egyszerűnek látszik, olyan nagy mélységeket és magasságokat rejt magában.

Nem is lehet vállalkozni arra, hogy itt és most mindezekről szó essen, de ez talán nem is baj: sokkal fontosabb, hogy valóban szívvel-lélekkel imádkozzuk, mintsem hogy tudományos elemzések alapján „mindent tudjunk” a rózsafüzérről. Elmondása közben érezhetünk rá ennek az ima-formának az ízére, édességére, szívünket felmelegítő szépségére, vigasztaló erejére.

Megkockáztathatjuk azt a kijelentést, hogy a rózsafüzér a gyermekek imája: mármint olyan értelemben, ahogyan az Evangélium tanítja, hogy mindannyiunknak olyanoknak kell lennünk, mint a gyermekek, ha be akarunk jutni Isten országába; tehát Isten gyermekeinek az imája, azaz valamennyiünkké.

Gyermekként egészen természetesen fordulunk Édesanyánkhoz, és vele együtt mondjuk az imát. A rózsafüzérben a gyermekek kitartásával és lelkesedésével ismételjük ugyanazokat az imákat, éppúgy meg nem unva azokat, mint ahogyan a gyerekek sem unják soha az ismétlődő fordulatokat. Felnőtt képességeink birtokában, mégis: a gyermekek soha nem lankadó érdeklődésével, újabb és újabb felfedezéseket teszünk a rózsafüzér titkokról elmélkedve. A rózsafüzér egyszerre kötött ima és elmélkedési háttér. Ha ráhagyjuk magunkat, meghatározott rendjével vezet, visz bennünket ez az imafolyam. Elmerülhetünk benne, hagyhatjuk magunkat sodorni általa, vagy éppen „kiköthetünk” valamelyik Titok szigetén, amelyik éppen annyira megérint bennünket, hogy szinte észrevétlenül ottmaradunk, mert ott kell maradnunk annak szemlélésében.

A rózsafüzér a hűség imája is, csodálatosan biztos segítség, ha éppen fáradtságunk miatt, vagy más okból nincs erőnk, ihletettségünk az imához. Egy tized rózsafüzér felajánlása és – bocsánat – akár bizony kissé gépiesre sikerült elimádkozása is felemelhet bennünket, hát még azt, akiért vagy amiért felajánlottuk.

Közösségben imádkozva pedig megtapasztalhatjuk a rózsafüzér-imádkozásnak a közösséget egybetartó, építő erejét. Mindegy, hogy házastársak ketten, a család, vagy egy egész templomi közösség imádkozza: nem a létszám a fontos. Az együtt, hangosan mondott rózsafüzér imádságban elsősorban ugyan Szűzanyánkhoz fordulva az ő Szent Fiára, a mi Urunkra Istenünkre figyelünk, de közben egymásra is. Az ima kötött rendje, a felváltva mondott részek egymásutánisága egységgé rendezi össze a rózsafüzért imádkozókat, valamit megérezhetünk általa abból, hogy milyen is az Egyházon, mint Krisztus misztikus testén belüli összetartozás, milyen jó ennek az egyetlen egységnek a részévé válni.

Rózsafüzért imádkozni: olyan, mint ajándékot kibontani, ajándékkal élni, de ezt mindenkinek magának kell megtennie. Aki nem szánja rá magát erre, annak lehetnek fenntartásai, akár ellenérzései is a „monoton ismétlődő” kötött imával szemben, de ezek mind eltűnnek, ha rendszeres rózsafüzér imádkozóvá válunk.

A hét napjain egymást követően, az örvendetes (hétfő és szombat), a fájdalmas (kedd és péntek), a dicsőséges (szerda és vasárnap) és a világosság (csütörtök) rózsafüzérének titkait imádkozva bekapcsolódunk az egész világot átölelő imafolyamba, miközben az imára szentelt időáldozatunkat többszörösen visszakapjuk életünk minden területén.

Október van. A rózsafüzér hónapja. A Szűzanya, a Rózsafüzér Királynője hónapja. Imádkozzuk – imádkozzuk újra, imádkozzuk együtt – a rózsafüzért. Mindennap. Érdemes. Mert Grignon Szent Lajos tanítása elgondolkodtató és cselekvésre ösztönöz minden jóakaratú embert: „Kérve kérlek benneteket azzal a szeretettel, melyet Jézusban és Máriában irántatok érzek, imádkozzátok el naponta az Olvasót, sőt az egész 15 tizedes rózsafüzért… Halálotok óráján áldani fogjátok a napot és az órát, amikor nekem hittetek…!

Kérjük, minél többször látogasson el oldalunkra, kísérje figyelemmel Egyházközségünk lelki életét! És ha úgy gondolja, akkor véleményét és jó tanácsát is szívesen fogadjuk e-mailben (buzica@farnostweb.sk), hogy minél naprakészebb, frissebb, jobb lehessen igyekezetünk gyümölcse. De egyben arra is kérjük, imádságaiban emlékezzen meg rólunk, kérje a mindenható Istent, áldja meg közösségünket, vezessen mindnyájunkat az Örök Haza felé!

                                                                                  Ft. Dr. Száraz János, plébános - h. esperes

            Mária rádió

FM 100.6  -  Keresztény hang minden otthonban!

MÁRIA RÁDIÓ - Jézust adja neked!