A hónap üzenete: 

„Az teszi szebbé a sivatagot..., hogy valahol egy kutat rejt.“

(Antoine de Saint-Exupéry: Kis herceg) 

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

 


 


 


 

 

 

 


Üdvözöljük, Isten hozta honlapunkon!

Kedves Látogatónk!

A Buzitai Egyházközség hívei nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm honlapunkon! A már rég óhajtott álom úgy látszik, valóra vált. Istennek legyen hála érte! 2011. január 1-én elkezdte működését Egyházközségünk elektronikus újságlapja, vagyis HONLAPJA, ahol igyekszünk feltüntetni az aktuális híreket rólunk, friss eseményeket, képeket, a vasárnapi hirdetéseket, imádságokat és még sok más hasznos dolgot, mely lelkünk épülését és személyes megszentelődésünket szolgálja.

Hamvazószerdától Húsvét vasárnapig

A nagyböjt, a lelki elcsendesedés szent ideje van


A húsvétra felkészítő negyvennapos böjt hamvazószerdán veszi kezdetét. A keresztények, Krisztus-hívők ebben a bűnbánati időszakban Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére készülnek, a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás áldott segítségével.

A hamvazószerda arra az ősi hagyományra vezethető vissza, hogy a hívők a vezeklés részeként hamut szórtak a fejükre. Ennek emlékét a mai napig őrzi a katolikus szertartás: az előző évben megszentelt és elégetett barka hamujából a pap ezen a napon keresztet rajzol a hívek homlokára, vagy fejükre hinti a bűnbánat jelképét, a hamut, és közben pedig ezt mondja: Memento, homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris! vagyis Emlékezzél, ember, hogy porból vagy és porrá leszel!” A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a megtisztulást. Mivel a vasárnapokat az Egyház nem tekinti böjti napnak, a VII. század óta szerdai nappal kezdődik a nagyböjt, így hamvazószerdától húsvét vasárnapig a böjti napok száma éppen negyvenet tesz ki. A nagyböjt azért tart pontosan negyven napig, mert a Szentírásban és az abból kiinduló keresztény hagyományban a negyvenes szám mindig az egyes események jelentőségét emeli ki. (Jézus Krisztus nyilvános működésének megkezdése előtt negyven napot töltött a pusztában. Negyven napig tartott a vízözön, negyven évig vándorolt a pusztában a zsidó nép, Mózes negyven napig tartózkodott a Sínai hegyen és Jónás próféta negyvennapos böjtöt hirdetett Ninivében.) A negyvennapos böjt a IV. századra vált általánossá a keresztény világban. A XI. századig olyannyira szigorú volt, hogy késő délutánig semmit sem ettek; húst, tejterméket és tojást pedig a böjti napokon egyáltalán nem fogyasztottak. Az Egyház mára enyhített a böjti szabályokon, de hamvazószerdára és nagypéntekre szigorú böjtöt ír elő: a 18 és 60 év közötti híveknek csak háromszor lehet étkezniük és egyszer jóllakniuk, de húst nem fogyaszthatnak. E két napon és nagyböjt többi péntekén 14 évesnél idősebb tagjait arra kéri az Egyház, hogy a böjti fegyelem részeként szintén ne fogyasszanak húst. A nagyböjt liturgikus színe a lila, amely a XIII. század óta jelképezi a liturgiában a bűnbánatot. Ugyancsak a bűnbánat jeleként marad el a nagyböjt egész folyamán a szentmisékben a Glória és az Alleluja, amely a liturgiában az öröm legközvetlenebb kifejeződése; a templomot ez időszakban nem díszíti virág. Az Egyháznak sajátosan a nagyböjthöz kötődő szertartása a pénteki keresztúti ájtatosság, amelyen a hívek mintegy végigkísérik Krisztust a kereszthalála felé vezető úton.

A böjt vallásos gyakorlata az őszinte bűnbánat, a teljes megtisztulás utáni vágy, az önfeláldozó, magamat odaajándékozó áldozatvállalás és a bűneim bocsánatáért való esdeklés, könyörgés fontosságát állítja középpontba, kifejezi az ember Isten iránt tanúsított végtelen szeretetét és az érte való önzetlen áldozatvállalását. Húsvétra készülve az Egyház a böjt mellett az imádság és az alamizsnálkodás (a szegények megsegítése) lelkületét ajánlja híveinek. Te is próbálj meg ráhangolódni a közelgő húsvétra egy kis lelki megtisztulással, bensődre való odafigyeléssel, elcsendesedéssel, mert hidd el, hogy így lesz a Megváltás Ünnepe, a Húsvét, igazi ünneppé! Kívánom, hogy ezt az élményt Te is megéld!

Kérjük, minél többször látogasson el oldalunkra, kísérje figyelemmel Egyházközségünk lelki életét! És ha úgy gondolja, akkor véleményét és jó tanácsát is szívesen fogadjuk e-mailben (buzica@farnostweb.sk), hogy minél naprakészebb, frissebb, jobb lehessen igyekezetünk gyümölcse. De egyben arra is kérjük, imádságaiban emlékezzen meg rólunk, kérje a mindenható Istent, áldja meg közösségünket, vezessen mindnyájunkat az Örök Haza felé!

                                                                                  Ft. Dr. Száraz János, plébános - h. esperes

            Mária rádió

FM 100.6  -  Keresztény hang minden otthonban!

MÁRIA RÁDIÓ - Jézust adja neked!